Hale Altan ZAY Strateji’nin yeni Genel Müdürü oldu

Hale Altan ZAY Strateji’nin yeni Genel Müdürü oldu

halealtan kopya

ZAY Strateji’nin yeni Genel Müdürü Hale Altan oldu. Hale Altan, 20 yıllık çalışma süresi içinde ekonominin farklı sektörlerini ilgilendiren her türlü iktisadi ve siyasi konuda strateji geliştirme, kurum görüşü oluşturma, kamu ve kurumsal ilişkiler süreçlerini yürütme konularında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık alanına giren konularda çok sayıda rapor/projede görev almış, yurtiçi/uluslararası konferans, eğitim ve iletişim kampanyaları düzenlemiştir.