BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Uyum Raporu

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG’ler), 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizliği azaltmak ve gezegeni korumak için dünyanın ortak planıdır.

ZAY Strateji, müşterinin kurumsal değerleri, iş yapış biçimi ve performansıyla ilgili doğru ve güncel bilgiler doğrultusunda uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulmasına ve bu doğrultuda, şirketlerin SKA uyum raporlamalarına destek sağlar.

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayın