Zafer A. YAVAN

Zafer A. YAVANKurucu ve Başkan, ZAY Strateji Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Zafer A. Yavan, 2017 yılında ZAY Strateji Danışmanlık Hizmetlerini kurmadan önce, 2009-2016 TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi ve 2000-2008 TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Öncesinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında; yönetici, uzman ve uzman yardımcısı olarak kurumun çeşitli birimlerinde 14 sene boyunca görev almıştır.

Yavan, hem TÜSİAD hem de devlet kurumlarındaki görevlerinde Türkiye’nin ekonomik ve politik gelişimini şekillendiren önemli dönüş noktalarında görev üstlenmiştir. Yavan, 1989 Finansal Sektörün Liberalleştirilmesi, 1994 Finansal Krizi, 1999-2000 ve 2001 Makro Uyum Programları, 2001 ve 2004 AB-TR Üyelik Müzakereleri, Türkiye’nin 2007 Anayasal Reformu ve 2000’lerde Hükümet ve STK’lar arasında gerçekleşen pek çok müzakere alanında da sorumluluk üstlenmiştir.

Kariyeri boyunca Zafer Ali Yavan, matematik, istatistik ve ekonometri altyapısını, politik ve ekonomik risk analizlerinde kullanma konusunda özel yetenek ve kapasite geliştirmiştir.
Zafer Ali Yavan, müzakere teknikleri ve kriz yönetimi konularında geniş bir deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Yavan, aynı zamanda ODTÜ ve Ankara Üniversitelerinde 10 sene boyunca sırasıyla Forecasting ve Açık Ekonomi- Makro Ekonomi derslerini vermiştir.
Zafer Ali Yavan’ın, Makro-Ekonomi, Ekonometri, Zaman Serileri ve Sosyal Kalkınma Politikaları alanlarında birçok akademik çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.
Yavan’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi “Operational Research&Statistics (ana dal) ve Economics (yan dal) alanlarında lisans derecesi, Salford Üniversitesi (Manchester UK) Ekonomi-Ekonometri Yüksek Lisans derecesi ve University of Pennsylvania (UPENN), Ekonomik Araştırmalar Merkeziden makro modelleme sertifikaları bulunmaktadır.

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayın